Plastmo DroppStopp

Följ den här guiden och få en materiallista till ditt DroppStopp undertak.

Glöm inte byggsilikon

OBS! DroppStopp ska monteras med en lutning på 1,5 cm per meter


1 Knappa in bredd och längd på balkongen
Bredd
Längd
HÄMTA SPARAD BERÄKNING
Knappa in ditt 9-siffriga beräkningsnummer för att hämta en sparad beräkning:
ÅF login